Zabezpieczenie Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli 2019